Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bygg- och anläggningsmaterial

 Stockholm växer som aldrig förr.
Stockholm växer som aldrig förr.
Åtgärdsområde KP.4

Vision: De material som används för att uppföra byggnader och anläggningar i Stockholm innehåller inga ämnen som utgör risk för negativ påverkan på människa och miljö.

För att uppnå visionen krävs att:

  • det finns tillgång till bygg- och anläggningsmaterial som är fria från sådana ämnen,
  • det finns kompetens, rutiner och resurser för att ställa och följa upp krav beträffande bygg- och anläggningsmaterials innehåll av farliga ämnen när staden uppför byggnader och anläggningar eller upplåter mark för byggnader och anläggningar.

Kemikaliekrav vid byggande i Stockholms stad

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt kemikalieplanen

0

Förslag till åtgärd
4.1 Kemikaliekrav i markanvisnings- och exploateringeavtal

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Exploateringskontoret

Åtgärder enligt kemikalieplanen

1

Förslag till åtgärd
4.2 Uppföljning av krav i markanvisnings/exploateringsavtal

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2015

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2

Förslag till åtgärd
4.3 Kemikaliekrav ska ställas i stadens bygg- och anläggning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2018

Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt kemikalieplanen

3

Förslag till åtgärd
4.4 Tillsyn på materialval vid bygg och anläggning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

4

Förslag till åtgärd
4.5 Stickprovsrevisioner vid bygg och anläggning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt kemikalieplanen

5

Förslag till åtgärd
4.6 Seminarier om kemikaliesmart byggande

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt kemikalieplanen

6

Förslag till åtgärd
4.7 Pilotstudie om barns miljö

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Fastighetsbolagen, Fastighetskontoret, Kemikaliecentrum, Stadsdelsförvaltningarna, Utbildningsförvaltningen

Kontakt
Uppdaterad: 2021-04-08