Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stadens kemikaliehantering


Åtgärdsområde KP.6

Vision: Hanteringen av kemiska produkter i stadens förvaltningar och bolag sker utan att människa eller miljö påverkas negativt, och de skadligaste ämnena har substituerats.

För att uppnå visionen krävs att:

  • vi känner till vilka ämnen som används inom stadens förvaltningar och bolag
  • ämnen som är miljö- och hälsoskadliga substitueras av ämnen som inte är skadliga
  • det finns alternativa produkter som inte innehåller skadliga ämnen
  • den som hanterar kemikalier känner till kemikaliernas farlighet och risker, samt hanterar dem på ett säkert sätt.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt kemikalieplanen

0

Förslag till åtgärd
6.1 Databaserat kemikalieregister

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2015

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

1

Förslag till åtgärd
6.2 Inventera och dokumentera kemiska produkter

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Alla förvaltningar och bolag som använder märkningspliktiga kemiska produkter

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2

Förslag till åtgärd
6.3 Substitution av farliga ämnen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Alla förvaltningar och bolag som använder märkningspliktiga kemiska produkter

Åtgärder enligt kemikalieplanen

3

Förslag till åtgärd
6.4 Vägledning för substitution

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt kemikalieplanen

4

Förslag till åtgärd
6.5 Utbildningsstöd i kemikaliefrågor

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt kemikalieplanen

5

Förslag till åtgärd
6.6 Redovisa användningen av vissa ämnen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Alla förvaltningar och bolag som använder märkningspliktiga kemiska produkter

Åtgärder enligt kemikalieplanen

6

Förslag till åtgärd
6.7 Statistik och sammanställningar över kemikalieanvändning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum

Uppdaterad: 2021-04-08