Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Tema KP.13

Den politiskt beslutade kemikalieplanen finns att ladda ner här.
Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16

Kemikalieplanen utgår från stadens övergripande vision Ett Stockholm i världsklass och från det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Planen formulerar en vision för stadens kemikaliearbete: Giftfritt Stockholm 2030 – kemikaliearbete i världsklass. Visionen uttrycker både det som ska uppnås – en giftfri livsmiljö för dem som bor i staden – och att det behövs arbetsinsatser som kräver både engagemang och resurser.
I kemikalieplanen förs totalt 43 åtgärder fram för att leda arbetet mot att nå visionen om en giftfri stad. Målgruppen för kemikalieplanen och dess åtgärder är verksamheter inom stadens förvaltningar och bolag.

Uppdaterad: 2021-04-08