Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn och kontroll


Åtgärdsområde KP.5

Vision: En proaktiv kemikalietillsyn inom miljöförvaltningens olika verksamhetsområden gör att farliga kemikalier inte påverkar miljön eller stadens innevånare

För att uppnå visionen krävs att:

  • prioriterade tillsynsområden identifieras och att det för dessa beskrivs hur tillsynen ska bedrivas.
  • det finns effektiva arbetssätt och metoder för tillsyn och uppföljning.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt kemikalieplanen

0

Förslag till åtgärd
5.01 Kontrollera material i kontakt med livsmedel

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

1

Förslag till åtgärd
5.02 Kontrollera hälsofarliga ämnen i barnmat

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2

Förslag till åtgärd
5.03 Utveckla analysmetoder för främmande ämnen i livsmedel

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

3

Förslag till åtgärd
5.04 Utveckla varutillsynen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

4

Förslag till åtgärd
5.05 Utveckla kemikalietillsynen hos miljöfarlig verksamhet

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

5

Förslag till åtgärd
5.06 Tillsyn av kemiska produkter i detaljhandel

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

6

Förslag till åtgärd
5.07 Tillsyn av rivningsavfall

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Åtgärder enligt kemikalieplanen

7

Förslag till åtgärd
5.08 Tillsyn av förskolor och skolor

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

8

Förslag till åtgärd
5.09 Utveckla tillsynen för kosmetiska produkter

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

9

Förslag till åtgärd
5.10 Fokusera tillsynen på kosmetiska produkter för barn

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt kemikalieplanen

10

Förslag till åtgärd
5.11 Samarbete kring utvalda fokusämnen i tillsynen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-04-08