Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Upphandling


Åtgärdsområde KP.3

Vision: De varor och kemikalier som används i Stockholms stads verksamheter innehåller inga ämnen som utgör risk för människa och miljö.

För att uppnå visionen krävs att:

  • de som ansvarar för stadens upphandling av varor, kemikalier och tjänster vet hur de ska jobba med frågan från behovsanalys via formulerande av krav till uppföljning,
  • det finns system för att hjälpa verksamheterna att i ett upphandlat sortiment se vilka varor som är att föredra ur ett kemikalieperspektiv.
  • det finns resurser och rutiner för att kontrollera att krav ställs och uppfylls.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt kemikalieplanen

0

Förslag till åtgärd
3.1 Information om ämnen på kandidatlistan vid upphandling

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt kemikalieplanen

1

Förslag till åtgärd
3.2 Använda Upphandlingsmyndighetens kriterier

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2

Förslag till åtgärd
3.3 Särskilda kriterier för produkter och varor till barn

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt kemikalieplanen

3

Förslag till åtgärd
3.4 Uppföljning av krav vid upphandling

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt kemikalieplanen

4

Förslag till åtgärd
3.5 Vidta sanktioner vid avtalsbrott

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt kemikalieplanen

5

Förslag till åtgärd
3.6 Kompetensutveckling för upphandlare

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt kemikalieplanen

2019

Kemikaliecentrum, Stadsledningskontoret