Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inköp och upphandling

Illustration mynt
Åtgärdsområde 2 - Inköp och upphandling
Åtgärdsområde KP.2

Strategiskt arbete med upphandling och inköp är ett viktigt och effektivt verktyg för att minska mängden skadliga kemikalier i stadens verksamheter.

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • de som ansvarar för de olika delarna i stadens inköpsprocess veta hur de ska jobba med frågan genom marknadsundersökningar, behovsanalyser, kravformuleringar och uppföljning,
  • det finnas system för att hjälpa verksamheterna att se vilka varor i stadens sortiment som är att föredra ur ett kemikalieperspektiv,
  • det följas upp att krav ställs och uppfylls.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
2.1 Identifiera kemikaliekrav i inköpsprocessen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kategoristyrningsteamen, Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

1

Förslag till åtgärd
2.2 Ställa kemikaliekrav för alla prioriterade inköpsområden

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2

Förslag till åtgärd
2.3 Följa upp kemikaliekrav inom prioriterade inköpsområden

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

3

Förslag till åtgärd
2.4 Upphandla ett avtal för analys

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2020

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

4

Förslag till åtgärd
2.5 Vidta sanktioner om kemikaliekraven inte uppfylls.

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

5

Förslag till åtgärd
2.6 Underlätta för personal att göra kemikaliesmarta inköp

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Inköpsansvariga på förvaltningar och bolag , Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Stadsledningskontoret

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

6

Förslag till åtgärd
2.7 Inkludera kemikalieaspekten i avtalsförvaltningen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Serviceförvaltningen, Upphandlande förvaltningar och bolag

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

7

Förslag till åtgärd
2.8 Utbildning om kemikalieaspekten i inköpsprocessen

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum, Stadsledningskontoret

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

8

Förslag till åtgärd
2.9 Nätverka för kemikaliekravställning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum