Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

7.4 Följa upp forskning inom båtverksamhet

Båtar vid Sätra varv
Sätra varv. Foto: Johan Pontén
Åtgärd HM.7.4

7.4 Följa upp resultat från studier och forskning inom området.

Det krävs fler studier för att ta reda på vilka typer av partiklar som frisätts från båtar och i vilken omfattning mikroplastspridningen faktiskt sker, både på land och i vatten.

En vetenskaplig undersökning av mikroplast i vattnet vid fritidsbåtshamnar har genomförts av Göteborgs Universitet på uppdrag åt Havs- och Vattenmyndigheten. Resultaten från den rapporten kan eventuellt bidra med fler åtgärdsförslag för att minska spridningen av mikroplaster i fritidsbåtsmarinor. Andra och liknande publikationer bör kontinuerligt studeras för att uppdatera informationen om mikroplastspridning via båtverksamhet.

Ansvarig organisation
  • Idrottsförvaltningen
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27