Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöprogram 2016-2019

Projekt MP

Miljöprogrammet visar stadens ambitioner inom miljöområdet och utgör en grund för samarbete med näringslivet, invånare, organisationer och myndigheter som är viktiga aktörer i arbetet för ett miljömässigt hållbart Stockholm.

I april 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram för perioden 2016–2019. Miljöprogrammet innehåller sex övergripande mål och 30 delmål som staden ska uppfylla. Miljöprogramet visar stadens ambitioner inom miljöområdet och utgör en grund för samarbete med näringslivet, invånare, organisationer och myndigheter som är viktiga aktörer i arbetet för ett miljömässigt hållbart Stockholm.

Nytt miljöprogram och klimathandlingsplan antagna

Den 25 maj antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan.

Uppdaterad: 2021-09-16
Projekt