Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Giftfritt Stockholm

Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Målområde MP.5

Staden ska minska spridningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 beskrivs visionen om ett ”Giftfritt Stockholm 2030” och vilka åtgärder som ska genomföras för att på sikt nå visionen. Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning. Planen har ett genomgående fokus på att minska barns exponering.

Uppdaterad: 2021-08-27