Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hållbar energianvändning

Flistömning i Fortums biokraftvärmeverk i Värtan
Flistömning i Stockholms nya biokraftvärmeverk. Foto: Fortum
Målområde MP.1

Staden ska minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla till mer förnybar energi.

Staden följer EU:s mål om en halvering av energianvändningen i byggnadsbeståndet mellan 1995-2050 och arbetar systematiskt för att minska energianvändningen inom samtliga verksamheter.

Uppdaterad: 2021-06-07