Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Energianvändning vid nyproduktion

Mål MP.1.4

För nyproducerad byggnad, på av staden markanvisad fastighet, ska energianvändningen vara högst 55 kWh/m2 och år

Staden följer EU:s mål om att halvera energianvändningen i bebyggelsen mellan åren 1995-2050. Nyproduktionen är en mycket viktig del i att nå halveringsmålet.

Delmålet kan nås genom att:

  • All nybyggnation på av staden markanvisad fastighet och där kommunala verksamheter bygger på egen mark, ska uppfylla kravet på att energianvändningen ska vara högst 55 kWh/m2 och år.
  • I demonstrationsprojekt visa på möjligheten att nå lägre energianvändning än 55 kWh/m2 och år med sikte på 45 kWh/m2 och år.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
  • Exploateringsnämnden
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stadsbyggnadsnämnden
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2020-01-30