Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Energieffektivisering

Mål MP.1.2

Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020

Det finns olika sätt att mäta energi. I avvaktan på en statlig översyn mäter staden köpt energi. Lägre energianvändning medför minskat uttag av naturresurser och minskade utsläpp av växthusgaser, men också lägre driftkostnader. Investeringar för att vidta åtgärder i byggnadsbeståndet blir särskilt viktigt då stadens byggandsbestånd står för ca 75 procent av energianvändningen.

Delmålet kan nås genom att:

  • Staden under programperioden ska minska behovet av köpt energi med tio procent jämfört med referensåret 2015.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis
Uppföljningsansvar
  • Stadshus AB
Genomförandeansvar
  • Samtliga nämnder och styrelser
Uppdaterad: 2021-02-25