Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Attraktiva gång- och vistelsemiljöer

Mål MP.2.4

Stadens gator ska bli mer attraktiva gång- och vistelsemiljöer

Störningar från trafik och trafikanläggningar är ett allvarligt miljöproblem som minskar stadens attraktivitet, både för boende och verksamma i staden men även för stadens alla besökare. Stadsmiljön ska vara utformad för människor.

Delmålet kan nås genom:

  • Minskade ytanspråk och barriäreffekter från biltrafiken
  • Trevligare utformade trafikmiljöer som inbjuder till vistelse
  • En gång-, cykel- och kollektivtrafikanpassad stad
  • Förändrade leveransmönster i tid och plats för godstransporter
  • Hastighetsbegränsningar
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden
Genomförandeansvar
  • Exploateringsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
Uppdaterad: 2021-03-25