Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Biltrafiken ska minska

Älvsjö pendeltågstation
Älvsjö pendeltågstation
Mål MP.2.1

Stockholms befolkning väntas fortsätta växa kraftigt. Att ställa om fordonsflottan mot mer miljövänliga fordon är inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter. För att skapa ett hållbart transportsystem som både är hälsosamt och tillgängligt måste även biltrafiken minska.

Delmålet kan nås genom:

  • Åtgärder som främjar gång, cykel och kollektivtrafik
  • Förändrade trängselskatter
  • Förändrade parkeringsavgifter och parkeringstal
  • Stads- och trafikplanering med målet transportsnålt samhälle
  • Åtgärder baserade på informations- och kommunikationsteknologi (ICT)
  • Åtgärder för att effektivisera godstrafiken
  • Utnyttja vattenvägar som alternativ till vägtransporter
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis
Uppföljningsansvar
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2021-03-24