Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trafikbullret ska minska

Lastbil
Lastbil på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson.
Mål MP.2.3

Trafikbullret utomhus minskar

Trafiken är den dominerande källan till buller i Stockholm. Två faktorer med stor effekt på nivåerna är användandet av dubbdäck samt förekomsten av tung trafik. Även flygtrafiken ger upphov till bullerstörningar. Delmålet stödjer stadens åtgärdsprogram mot buller.

Delmålet kan nås genom:

 • Bullerplank
 • Trafikstyrning och hastighetssänkning
 • Beakta buller vid upphandling och avtal
 • Dubbfria och lågbullrande däck
 • Lågbullrande vägbeläggningar
 • Åtgärder för att effektivisera godstrafiken
 • Arbeta för optimerad byggtrafik t.ex. genom bygglogistik och krav på arbetsmaskiner
 • Laddfordon och elektrifiering av utrustning
 • Överflyttning från bil till cykel och gång
 • Ljuddämpande arkitektur och stadsbyggnad
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts delvis Delmålet har uppfyllts delvis
Uppföljningsansvar
 • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2021-02-23