Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Resurseffektiva kretslopp

Sopsugsterminal i bergrum
Sopsugsterminal i Hjorthagsberget
Målområde MP.4

Stadens ska minska avfallsmängden och återvinna avfall på ett effektivt sätt.

I Stockholm har materialåtervinningen och matavfallsinsamlingen ökat. Andelen stockholmare som lämnar farligt avfall till återvinning ökar samtidigt som felsorteringen minskar. Likaså minskar avfall som lämnas till deponi där mängden nu understiger tre procent av allt insamlat avfall.

Uppdaterad: 2021-08-27