Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sund inomhusmiljö

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Målområde MP.6

Stockholmarna ska få bättre inomhusmiljö genom minskat buller, bättre luft, mindre fuktskador och lägre radonhalter.

Stadens arbete med att minska hälsorelaterade riskfaktorer och förbättra stockholmarnas inomhusmiljö behöver fortsätta kontinuerligt. Detta gäller särskilt buller i bostäder och allmänna lokaler, dålig luftkvalitet, luktstörningar, förebyggande av fuktskador och höga radonhalter. Här har stadens egen tillsynsverksamhet en viktig roll att spela. Det är också viktigt att det ambitiösa energieffektiviseringsarbete som pågår i staden genomförs på ett sätt som inte försämrar inomhusmiljön.

Uppdaterad: 2021-04-08