Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel av stadens byggnader som är miljöklassade

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Indikator MP.6.4.3

Miljöklassning ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Att miljöklassa en byggnad kan ge många fördelar. Förutom en miljömässigt hållbar byggnad med låga driftskostnader, god inomhusmiljö och nöjdare kunder så är det ett bra sätt att kvalitetssäkra miljöprestandan i en byggnad med en extern granskare.

Andel av stadens byggnader som är miljöklassade

Datakälla: Kommunala fastighetsägare och fastighetsnämnden rapporterar via Webb ILS på årsbasis antal bostads- och kontorsbyggnader som är miljöcertiferade. Certifieringsintyg redovisas till miljöförvaltningen.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
3,4 % (2019).
Utgångsvärde:
1,2 % (2016).

Kommentar

Stadens genomför ett långsiktigt arbete med att miljöklassa beståndet.

Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Uppdaterad: 2020-10-30