Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skolor med godkänd ventilationskontroll

Indikator MP.6.4.2

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) utförs av sakkunnig besiktningsman. OVK ska utföras utifrån de regler som gällde när bygglovet gavs och i överensstämmelse med den verksamhet som bedrivs. Av OVK-protokollet ska framgå om ventilationssystemets funktion är godtagbar eller ej. Ett särskilt intyg ska utfärdas om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår.

Andel skolor i staden med godkänd obligatorisk ventilationskontroll (ovk)

Datakälla: SISAB
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2017.
Senaste värdet:
87 % (2017).
Utgångsvärde:
87 % (2017).

Kommentar

Andelen skolor med godkänd ventilation har minskat.

Uppföljningsansvar
  • Fastighetsnämnden
Uppdaterad: 2018-09-07