Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Färre fuktskador

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Mål MP.6.2

Fuktskador ska förebyggas

Stockholm stads fastighetsbolag och fastighetsnämnden ska arbeta aktivt med att förebygga fuktrelaterade skador i byggnader. Ett fastighetsbestånd med få fuktrelaterade skador bidrar till en bra inomhusmiljö, vilket har stor påverkan på välmåendet hos de som bor och verkar i byggnaderna.

Delmålet kan nås genom att:

 • Ny- och ombyggnationer fuktsäkerhetsprojekteras.
 • Riskkonstruktioner hanteras.
 • Fuktskador inte uppstår till följd av ombyggnation eller drift-/energioptimering.
 • Genom att arbeta aktivt med branschstandarden Bygga F, eller motsvarande, kommer fuktsäkerheten i fokus genom hela byggprocessen, från projektering till produktion, vilket även säkerställer en god inomhusmiljö över tid.
Målbedömning: Delmålet har uppfyllts Delmålet har uppfyllts
Uppföljningsansvar
 • Stadshus AB
Genomförandeansvar
 • Familjebostäder
 • Fastighetsnämnden
 • Micasa
 • SISAB
 • Stockholmshem
 • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2020-10-30
Målområden