Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fuktsäkerhet i nya byggnader

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Indikator MP.6.2.1

Genom att verka för att en fuktsakkunnig, som metodiskt arbetar med fuktsäkerhet i nyproduktionsprojekt knyts till projekten, säkerställs att fuktskador förebyggs.

Andel av stadens egna nyproducerade byggnader som fuktsäkerhetsprojekteras enligt ByggaF eller motsvarande

Datakälla: Kommunala fastighetsägare rapporterar via Webb ILS på årsbasis, hur stor andel av de nybyggda fastigheterna som har följt branschstandarden ByggaF eller motsvarande.
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2016.
Senaste värdet:
100 % (2018).
Utgångsvärde:
100 % (2016).
Uppföljningsansvar
  • Familjebostäder
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2020-10-30