Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sund inomhusmiljö

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Målområde MP.6

Stockholmarna ska få bättre inomhusmiljö genom minskat buller, bättre luft, mindre fuktskador och lägre radonhalter.

Stadens arbete med att minska hälsorelaterade riskfaktorer och förbättra stockholmarnas inomhusmiljö behöver fortsätta kontinuerligt. Detta gäller särskilt buller i bostäder och allmänna lokaler, dålig luftkvalitet, luktstörningar, förebyggande av fuktskador och höga radonhalter. Här har stadens egen tillsynsverksamhet en viktig roll att spela. Det är också viktigt att det ambitiösa energieffektiviseringsarbete som pågår i staden genomförs på ett sätt som inte försämrar inomhusmiljön.

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. En god inomhusmiljö har därför stor betydelse för människors hälsa och komfort. Stockholm har internationellt sett en hög standard i bostadsbebyggelsen och stadens bostadsmiljöer upplevs i allmänhet som trivsamma. Det finns dock kvarvarande problem, främst i delar av det äldre byggnadsbeståndet. Med byggandet av nya bostäder och förtätningen av staden följer dessutom nya utmaningar och det är viktigt att redan i planeringen för bebyggelse arbeta förebyggande med risker för störningar i inomhusmiljön.

Uppdaterad: 2021-04-08