Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fastigheter som understiger riktvärdet för radon

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Indikator MP.6.1.1

Byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats och undervisningslokal som har radonhalter över 200 Bq behöver följas upp och åtgärdas. Genom att följa upp hur stor andel av stadens fastigheter med denna kategori av byggnader som understiger riktvärdet får man en tydlig indikation på om delmålet kommer att nås eller om intensifierade insatser behöver vidtas.

Andel av stadens egna byggnader som används för något av ändamålen bostad, arbetsplats eller undervisningslokal som understiger en radonhalt på 200 Bq/m3 luft.

Datakälla: Kommunala fastighetsägare
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
92 % (2019).
Utgångsvärde:
86 % (2016).

Kommentar

Flera av fastighetsägarna genomför nu ommätningar där tidigare mätning är över tio år. Mätningar äldre än tio år ska inte ingå i underlaget.

Uppföljningsansvar
  • Familjebostäder
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder
Uppdaterad: 2020-10-30