Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förskolor och skolor med radon under riktvärdet

Diagram MP.6.1.2

Indikatorn avser samtliga förskolor och skolor i Stockholms stad. I miljöförvaltningens register finns cirka 360 grund- och gymnasieskolor och cirka 1050 förskolor.

Andel förskolor och skolor som är kontrollerade och har radonhalt under 200 Bq/m3

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
91 % (2020).
Utgångsvärde:
76 % (2015).

Kommentar

91 procent av stadens skolor och förskolor uppmätta och klarar gränsvärdet, vilket är en ökning från föregående år.

Riktad tillsyn behöver fortsätta så att de verksamheter som ännu inte kontrollerat radon utför mätningar och vid behov vidtar åtgärder.

Uppföljningsansvar
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-03-03