Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Biologisk mångfald

Salamander
Mål 5: Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem
Prioriterat mål MP.5

Mål 5: Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem

Målbilden innebär att den biologiska mångfalden i Stockholm är hög och motståndskraftig mot förändringar samt att den bidrar med många olika ekosystemtjänster. Tillkommande bebyggelse bidrar till att stärka ekosystemtjänster och öka den biologiska mångfalden. En sammanhängande blå och grönstruktur skapar värde för människor, den biologiska mångfalden och för samhället i stort. Genom att skapa mångfunktionella gröna lösningar i staden samtidigt som staden växer får vi fler ekosystemtjänster som bidrar till en hållbar, resilient och attraktiv stad.

Uppdaterad: 2023-08-23