Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ökad andel livsmedel och varor som gynnar biologisk mångfald

Salamander
Mål 5: Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem
Etappmål MP.5.3

Etappmålet innebär att staden vid upphandling och inköp i ökad utsträckning konsumerar varor med miljömärkning och i enlighet med stadens Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Under programperioden ska andelen ekologiska livsmedel av inköpta måltider och livsmedel till stadens verksamheter öka från hälften till drygt två tredjedelar.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet:

  • Öka andelen ekologiskt producerade varor i stadens inköp samt ett ökat utbud av vegetariska livsmedel och varor producerade i nivå med svenska djurskyddsregler.
  • Vid inköp och upphandling ställa krav på god djurhållning.
  • Vid inköp och upphandling använda Världsnaturfondens köttguide och konsumentguide för fisk följs, i syfte att bidra till den biologiska mångfalden samt till fiskbestånden i haven.
Uppdaterad: 2022-12-02
Prioriterade mål