Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel ekologiska livsmedel och måltider

Indikator MP.5.3.1

Andel ekologiska livsmedel och måltider i staden av totala värdet av inköpta livsmedel och måltider

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019.
Senaste värdet:
47 % (2022).
Utgångsvärde:
40 % (2019).
Mål:
15 % (2011).
Mål:
25 % (2015).
Mål:
50 % (2019).
Mål:
65 % (2022).
Mål:
70 % (2023).

Kommentar

Andelen inköpta ekologiska livsmedel och måltider totalt i staden ökade något under 2022, men ligger fortsatt långt under stadens målsättning.

Som en del i att öka andelen ekologiska livsmedel har nya livsmedelsavtal tagits fram av miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden. En mall för upphandling av måltider färdigställdes under året, och miljö- och hälsoskyddsnämnden har gett expertstöd kring biologisk mångfald i livsmedelsupphandlingar.

Uppdaterad: 2023-10-31