Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskad klimatpåverkan från konsumtion

Utsikt från Skinnarviksberget
Mål 1: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
Etappmål MP.1.2

Etappmålet innebär att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen behöver minska. Staden är en upphandlande myndighet som kan påverka konsumtionens klimatpåverkan genom kravställande i inköpsprocessen. Staden kan i det arbetet gå före och inspirera.

Under programperioden ska klimatpåverkan från Stockholms stads inköpta livsmedel och måltider minska med en femtedel och utsläppen från Stockholms stads egna tjänsteresor med flyg minska.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet under programperioden:

  • Utveckla klimatberäkningar av nyproducerade byggnader hos stadens bolag och av exploateringsnämnden. På längre sikt ska staden kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion av byggnader och anläggningskonstruktioner.
  • Minimera verksamheternas tjänsteresor med flyg
  • Utveckla klimatkrav för inköp av livsmedel och måltider i stadens verksamheter.
Uppdaterad: 2023-08-30
Prioriterade mål