Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskade växthusgasutsläpp

Utsikt från Skinnarviksberget
Mål 1: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
Etappmål MP.1.1

Etappmålet innebär att år 2023 ska de totala växthusgasutsläppen i ett växande Stockholm ha minskat till att vara högst 1,5 ton CO2e per invånare. Med fler nationella styrmedel kan ambitionsnivån skärpas ytterligare.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet under programperioden:

Uppdaterad: 2021-05-31
Prioriterade mål