Gå direkt till sidans innehåll

Minskade växthusgasutsläpp

Utsikt från Skinnarviksberget
Mål 1: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
Etappmål MP. 1. 1

Etappmålet innebär att år 2023 ska de totala växthusgasutsläppen i ett växande Stockholm ha minskat till att vara högst 1,5 ton CO2e per invånare. Med fler nationella styrmedel kan ambitionsnivån skärpas ytterligare.

Etappmålet avser de totala direkta utsläppen av växthusgasutsläpp från Stockholms geografiska område. Utsläppen orsakas av transporter, värme samt användning av el och gas. Stora utsläppskällor är vägtransportfordon, sjöfart, arbetsmaskiner samt utsläpp förknippade med produktion av fjärrvärme och el.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet under programperioden:

Uppdaterad: 2024-06-20