Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal publika laddplatser

laddkontakt i elbil
Laddning av elbil
Indikator MP.1.1.5

Diagrammet visar antalet publikt tillgängliga laddpunkter i kommunen. Det finns ofta flera laddpunkter vid samma laddstation.

De publika laddstationerna som finns tillgängliga i Stockholm drivs av bland annat Stockholm Parkering AB, E.ON Energilösningar AB, Recharge, Mer Sweden AB, InCharge, Vattenfall AB, Qwello, m fl. Det finns också publika laddplatser hos drivmedelsbolag och på t ex kundparkeringar vid köpcentrum och affärer. Även dessa drivs ofta, men inte alltid, av något av ovanstående bolag.

Antal publika laddpunkter i Stockholms stad (ackumulerat)

Datakälla: Databasen Elis från branchorganisationen Power Circle.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019.
Senaste värdet:
2363 st (2021).
Utgångsvärde:
1500 st (2019).
Mål:
4000 st (2022).

Kommentar

Antalet publika laddpunkter i Stockholm har mer än femdubblats sedan 2015. Av de knappt 2400 publika laddpunkterna har det absoluta mertalet installerats av Stockholms stad i Stockholm Parkerings anläggningar. Laddplatser på gatumark etableras i samarbete mellan laddoperatörer och trafikkontoret. Staden har som mål att uppföra 4000 publika laddpunkter till utgången av år 2022.