Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dygn över normvärdet för PM10

Indikator MP.6.1.2

Indikatorn visar antalet dygn då halten av partiklar (PM10) har överstigit normvärdet 50 µg/m3, vid mätpunkter i gatunivå. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får halten inte överskridas mer än 35 dygn per år. Främsta källan i Stockholm är vägdamm från slitage av vägytan på grund av dubbdäcksanvändning vintertid.

Antal dygn där dygnsmedelvärdet för partiklar (PM 10) överskrider normvärdet 50 µg/m3.

Rad-id Mätområde Datum Värde (dygn)

0

Högsta värdet

2000

97

1

Högsta värdet

2001

83

2

Högsta värdet

2002

96

3

Högsta värdet

2003

78

4

Högsta värdet

2004

77

5

Högsta värdet

2005

78

6

Högsta värdet

2006

73

7

Högsta värdet

2007

69

8

Högsta värdet

2008

74

9

Högsta värdet

2009

65

10

Högsta värdet

2010

46

11

Högsta värdet

2011

58

12

Högsta värdet

2012

39

13

Högsta värdet

2013

52

14

Högsta värdet

2014

36

15

Högsta värdet

2015

19

16

Högsta värdet

2016

28

17

Högsta värdet

2017

31

18

Högsta värdet

2018

34

19

Högsta värdet

2019

30

20

Hornsgatan

2000

97

21

Hornsgatan

2001

83

22

Hornsgatan

2002

96

23

Hornsgatan

2003

69

24

Hornsgatan

2004

77

25

Hornsgatan

2005

78

26

Hornsgatan

2006

63

27

Hornsgatan

2007

69

28

Hornsgatan

2008

74

29

Hornsgatan

2009

65

30

Hornsgatan

2010

46

31

Hornsgatan

2011

58

32

Hornsgatan

2012

27

33

Hornsgatan

2013

43

34

Hornsgatan

2014

12

35

Hornsgatan

2015

7

36

Hornsgatan

2016

21

37

Hornsgatan

2017

17

38

Hornsgatan

2018

32

39

Hornsgatan

2019

30

40

Sveavägen

2002

71

41

Sveavägen

2003

72

42

Sveavägen

2004

57

43

Sveavägen

2005

54

44

Sveavägen

2006

63

45

Sveavägen

2007

45

46

Sveavägen

2008

55

47

Sveavägen

2009

32

48

Sveavägen

2010

30

49

Sveavägen

2011

45

50

Sveavägen

2012

24

51

Sveavägen

2013

35

52

Sveavägen

2014

9

53

Sveavägen

2015

2

54

Sveavägen

2016

22

55

Sveavägen

2017

14

56

Sveavägen

2018

9

57

Sveavägen

2019

22

58

Lilla Essingen (E4/E20)

2005

58

59

Lilla Essingen (E4/E20)

2006

73

60

Lilla Essingen (E4/E20)

2007

32

61

Lilla Essingen (E4/E20)

2008

62

62

Lilla Essingen (E4/E20)

2009

55

63

Lilla Essingen (E4/E20)

2010

38

64

Lilla Essingen (E4/E20)

2011

44

65

Lilla Essingen (E4/E20)

2012

29

66

Lilla Essingen (E4/E20)

2013

43

67

Lilla Essingen (E4/E20)

2014

36

68

Lilla Essingen (E4/E20)

2015

19

69

Lilla Essingen (E4/E20)

2016

28

70

Lilla Essingen (E4/E20)

2017

31

71

Lilla Essingen (E4/E20)

2018

34

72

Lilla Essingen (E4/E20)

2019

28

73

Norrlandsgatan

2002

65

74

Norrlandsgatan

2003

78

75

Norrlandsgatan

2004

61

76

Norrlandsgatan

2005

66

77

Norrlandsgatan

2006

72

78

Norrlandsgatan

2007

55

79

Norrlandsgatan

2008

49

80

Norrlandsgatan

2009

30

81

Norrlandsgatan

2010

25

82

Norrlandsgatan

2011

36

83

Norrlandsgatan

2012

39

84

Norrlandsgatan

2013

39

85

Norrlandsgatan

2014

4

86

Norrlandsgatan

2015

8

87

Norrlandsgatan

2016

9

88

Norrlandsgatan

2017

7

89

Folkungagatan

2010

31

90

Folkungagatan

2011

38

91

Folkungagatan

2012

32

92

Folkungagatan

2013

52

93

Folkungagatan

2014

9

94

Folkungagatan

2017

3

95

Folkungagatan

2019

15

96

S:t Eriksgatan

2018

31

97

S:t Eriksgatan

2019

26

98

Skonertvägen (E4/E20)

2019

11

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB.

Kommentar

Miljökvalitetsnormen klarades för femte året i rad vid samtliga mätstationer i gatunivå i Stockholms innerstad. Antalet dygn med höga dygnsmedelhalter av PM10 har stadigt minskat under 2000-talet. Under 2019 var antal dygn likartat som under 2018. Bortsett från på Sveavägen som uppmätte en tydlig minskning.

Halterna på Essingeleden påverkas i betydligt högre grad av en direktemission av slitagepartiklar när dubbdäcken möter vägbanan jämfört med innerstadsgatorna. Detta beror på den betydligt högre trafikmängden och den högre hastigheten. Trafikverket har sänkt hastigheten med 20 km/h på långa sträckor på Essingeleden för att minska slitaget. Den större trafikmängden och högre hastigheten gör också att vägbanorna torkar upp snabbare jämfört med innerstadsgatorna.

Mätningarna på Norrlandsgatan avslutades vid årsskiftet 2017/2018 och en ny mätstation etablerades på St Eriksgatan. På Folkungatan flyttades mätningarna från Folkungagatan 57 till 70 under 2018.

Sedan vintersäsongen 2013/2014 utför Trafikkontoret driftåtgärder i form av intensiv dammbindning med CMA och städning av de mest belastade innerstadsgatorna. De senaste årens kraftiga nedgång i antalet dygn med höga halter av PM10 är ett direkt resultat av dessa åtgärder i kombination med minskad användning av dubbdäck. Trafikverket genomför dammbindning på Essingeleden, men med lägre intensitet jämfört med innerstadsgatorna p.g.a. risk för minskad friktion.

Stockholms stad har infört hastightessänkning på några gator i innerstaden samt utökat dubbdäcksförbudet på Hornsgatan till att även gälla del av Kungsgatan och Fleminggatan.

Halterna av PM10 kan variera relativt kraftigt på grund av meteorologiska förhållanden. För att halterna ska fortsätta att minska är minskad andel personbilar med dubbdäck nödvändigt liksom fortsatt ambitiös dammbindning.

Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Uppdaterad: 2020-05-12