Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskat omgivningsbuller

Vy från Långholmen
Mål 6: Frisk luft och god ljudmiljö
Etappmål MP.6.2

Etappmålet innebär att stockholmarna i mindre utsträckning utsätts för skadliga nivåer av buller. Staden ska, utifrån sitt ansvarsområde, arbeta med att begränsa bullret vid källan och årligen genomföra bulleråtgärder för såväl bostäder som rekreationsområden, skolgårdar och andra offentliga platser.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet:

  • Använd ljuddämpande arkitektur vid stadsbyggnad
  • Ge bidrag för ljudreducerande fasadåtgärder
  • Förbättra befintliga bullerskyddsskärmar
  • Ökat fokus på åtgärder vid källan
  • Arbeta med trafikstyrning och hastighetssänkning
  • Elektrifiering av transportsektorn
  • Ställ krav i upphandling på exempelvis dubbfria och lågbullrande däck
Uppdaterad: 2021-02-26