Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ny e-utbildning om miljöprogrammet

Menybild från e-utbildningen
Artikel MP.2

Ett ambitiöst miljöarbete pågår runt om i hela vår organisation och många tar stort ansvar för att de högt satta målen ska uppnås. Samtidigt kan det vara svårt att överblicka vad målen innebär för din verksamhet och vilket stöd du kan få för att genomföra målen. Därför finns nu en ny e-utbildning om miljöprogrammet i utbildningsportalen.

I utbildningen får du lära dig om stadens sju miljömål och ta del av några inspirerande exempel från stadens verksamheter. Dessutom får du information om de handlingsplaner och stödfunktioner som kan stötta dig i arbetet.

Utbildningen riktar sig till chefer i alla stadens verksamheter, men även till andra medarbetare som har en viktig roll i miljöarbetet; miljösamordnare och miljöombud, strateger, planerare, projektledare och upphandlare. Kort sagt till alla som på något sätt har ansvar för och kan påverka stadens arbete för att uppnå målen i programmet.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsledningskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-02