Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekodukten

Artikel TEMA.4.3.1.15.1

Markkontoret gav WSP i uppdrag (2005-01-31) att göra en illustration och kostnadsuppskattning av en ekodukt över Lidingövägen. I uppdraget ingick även att kostnadsberäkna en grodtunnel (gångtunnel för grodor) som alternativ till ekodukten. Ungefärlig placering visas i illustrationen nedan.

Teknisk beskrivning
I skissförslaget föreslog ekodukten utföras som en enspanns spännarmerad plattbro med ändskärmar. Vegetation skulle planteras ovanpå. Ekodukten skulle bli cirka 38 m lång och minst 25 m bred. Det finns ett krav på 4,7 meters fri höjd över Lidingövägen. För att leda djuren fram till ekodukten måste stängsel placeras längst Lidingövägen på båda sidor. Konsekvenser på befintlig vegetation och träd har inte utretts.

Kostnadsuppskattning
Kostnaden för ekodukten har översiktligt beräknats till cirka 11,5 miljoner kronor. I denna kostnad ingår inte åtgärder för eventuell ledningsomläggning, åtgärder på el- och telekablar samt anslutande ramper, stödmurar, drift och underhåll med mer. Kostnaden för dessa arbeten bedöms uppgå till i storleksordning 1-3 miljoner kronor, beroende på utformning och förutsättningar. Marginalkostnaden per breddmeter ekodukt vid en måttlig breddändring uppgår till cirka 0,4 miljoner kronor. En breddändring till exempelvis 30 m skulle därför medföra en tillkommande kostnad av cirka 2 miljoner kronor.

Uppdaterad: 2016-03-02