Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Grodtunneln

Artikel TEMA.4.3.1.15.

Markkontoret gav WSP i uppdrag (2005-01-31) att göra en illustration och kostnadsuppskattning av en ekodukt över Lidingövägen. I uppdraget ingick även att kostnadsberäkna en grodtunnel (gångtunnel för grodor) som alternativ till ekodukten.

Teknisk beskrivning
Grodtunneln skulle utformas av prefabricerade betongrör med en längd om ca 35 m. Enligt Vägverkets rekommendationer skall en grodtunnel med denna längd ha en diameter av minst 1600 mm.

Kostnadsuppskattning
Kostnaden för en grodtunnel under Lidingövägen har översiktligt beräknatstill 750 0 00 kr, exklusive eventuella kostnader för ledningsomläggning, åtgärder på el- och telekablar samt vissa anslutningsarbeten, vars omfattning avgörs av befintliga förhållanden avseende omgivande mark. Tunneln har förutsatts förläggas till ett område som inte erfordrar bergsschakt. Marginalkostnaden per längdmeter tunnel uppgår till c:a 16 000 kr för en måttlig längdändring.

Uppdaterad: 2016-03-02