Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Håvning i Olovslundsdammen
Håvning i Olovslundsdammen. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Olovslundsdammen i Olovslundsparken i Bromma hyser större vattensalamander. Arten är ovanlig och skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv. Dammen ligger omgärdad av villor och vägar, vilket gör det svårt för groddjuren att oskadda ta sig runt i området.

Vägarna runt Olovslundsdammen bör få varningsskyltar som sätts upp på våren vid tiden för groddjurens vandring för att öka deras överlevnadschanser när de förflyttar sig från sina övervintringsområden till dammen. Åtgärden togs upp som förslag till åtgärd i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 och är ännu aktuell.

Stadsdelar Tema