Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsåtgärder i Älvsjö

Det grodrika alkärret i Älvsjöskogen
Det grodrika alkärret i östra Älvsjöskogen. Foto: Johan Pontén
Stadsdel TEMA.4.9.13

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Älvsjö.

Naturvårdsåtgärder i stadsdelen

I kartan visas naturvårdsåtgärder i stadsdelen. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Älvsjö - groddamm "Långsjödammen"

Genomförd

Åtgärder

2007

Åtgärder

1

Genomförd
Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen

Genomförd

Åtgärder

2015

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret

Åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Östra Älvsjöskogen - ny groddamm

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Örby - nya groddammar vid Råbyvägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Uppdaterad: 2023-02-03