Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Informationsprojekt Trekanten

Åtgärd TEMA.4.9.4.1

Syftet med projektet var att informera människor som bor och verkar runt Trekanten om sjöns tillstånd och om pågående åtgärdsarbete. Särskild koppling skulle göras till de Miljömiljardsprojekt som planerades, se övriga åtgärder. Genom ökad kunskap skulle boende och verksamma uppmuntras till ökad delaktighet i Trekantens framtid. Projektet informerade om vad man som enskild eller lokal verksamhet kan göra för att bidra till en bättre vattenkvalitet.

Resultat

Mycket av informationen har skett genom dialog med allmänheten, främst nere vid sjön, men även vid guidade vandringar runt sjön, möten, utställningar, festligheter etc. En kort och enkel broschyr har delats ut direkt till intresserade och även lagts ut i olika butiker, väntrum på vårdinrättningar, kyrkan etc. Informationsskyltar har satts upp och en naturstig med tillhörande guidebroschyr har tagits fram som beskriver naturen och vattenfrågorna vid Trekanten. Stadsdelsförvaltningens hemsida har också tillförts information om Trekanten och de planerade och pågående Miljömiljardsprojekten.

Ansvarig organisation
  • Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2018-11-06