Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsåtgärder i Rinkeby-Kista

Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger mestadels inom Rinkeby-Kista stadsdel. Foto: Johan Pontén
Stadsdel TEMA.4.9.9

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Rinkeby-Kista.

Naturvårdsåtgärder i stadsdelen

I kartan visas naturvårdsåtgärder i stadsdelen. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Järva - Hästa groddamm

Genomförd

Åtgärder

2007

Exploateringskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

1

Genomförd
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm

Genomförd

Åtgärder

2007

Trafikkontoret

Åtgärder

2

Genomförd
Järva - informationssatsningar

Genomförd

Åtgärder

2014

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsmuseet, Trafikkontoret

Åtgärder

3

Genomförs kontinuerligt
Skogvaktarkärret - bete av våtängar

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Åtgärder

4

Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna

Genomförd

Åtgärder

2011

Solna stad

Åtgärder

5

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge

Genomförd

Åtgärder

2007

Solna stad, Sundbybergs stad

Åtgärder

6

Genomförs kontinuerligt
Igelbäcken - dricksvattentillsättning

Genomförs kontinuerligt

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

7

Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron

Genomförd

Åtgärder

2013

Trafikverket

Åtgärder

8

Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Genomförd

Åtgärder

2011

Trafikkontoret

Åtgärder

9

Pågående
Järva naturutvecklingsområde

Pågående

Åtgärder

Åtgärder

10

Pågående
Hansta - nya småvatten kring Stordiket

Pågående

Åtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikverket

Åtgärder

11

Pågående
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar

Pågående

Åtgärder

Exploateringskontoret

Åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk

Förslag till åtgärd

Åtgärder

2021

Åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm Hägerstalund

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Akallavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm öster om Akallavägen

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Uppdaterad: 2021-04-12