Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Järva - informationssatsningar

Skylt för tidens väg med Igelbäcken i bakgrunden
Skylt för tidens väg med Igelbäcken i bakgrunden. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.9.9.10

Järvafältet är ett värdefullt grönområde med rik kulturhistoria. Mycket finns att läsa om och uppleva i Järvafältets odlingslandskap och många fornlämningar.

På Järvafältet har en rad informationssatsningar genomförts. Informationsskyltar har med jämna mellanrum satts upp inom Igelbäckens kulturreservat. Bland annat finns det skyltar för Tidens väg - en kulturhistorisk vandring, samt för Runstensvandringen som går genom delar av kulturreservatet. Även andra skyltar om till exempelvis Järva Kilstråk finns.

Tidens Väg är en cirka två kilometer lång vandring i Järvafältets spännande förflutna. Med hjälp av informationstavlor och pedagogiskt material levandegörs områdets historia längs grusvägar och avstickare ut i naturen. Till denna har en lärarhandledning tagits fram i ett samarbete mellan Stadsmuseet, exploateringskontoret och miljöförvaltningen som gör det möjligt för skolklasser att besöka området som undervisnings- och utflyktslokal. Under vandringen kan man ta del av följande information:

  • vattnets betydelse och hur landskapet såg ut efter senaste istiden
  • hur folk bodde och levde och vilka djur man hade på gårdarna
  • de fornlämningar du kan se i dagens Järvalandskap

Tidens väg var en del av projektet "Hållbara Järva" som pågick 2010-2014.

Resultat

Flertalet skolor och även förskolor har använt lärarhandledningen och intresset för denna har upplevts som stort. Stadsmuseet har även hållit guidade turer på Tidens väg.

Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsmuseet
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-30