Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Naturvårdsåtgärder i Spånga-Tensta

Vy över Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger delvis inom Spånga-Tensta stadsdel. Foto: Johan Pontén
Stadsdel TEMA.4.9.11

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Spånga-Tensta.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Järva - informationssatsningar

Genomförd

2014

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsmuseet, Trafikkontoret

Pågående

1

Pågående
Järva naturutvecklingsområde

Pågående

Uppdaterad: 2022-02-10