Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utbildning av naturguider

Åtgärd TEMA.4.9.15.9

Miljöförvaltningen medverkade under 2003 som samarbetspartner vid utbildningen av naturguiderna inom Naturskyddsföreningen projekt ”Storstockholms naturguider”. Åtgärden togs upp som förslag i samband med Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS).

Naturguidningar hölls under hösten 2003 och turerna har gått inom Flatenområdet, Nackareservatet, på Norra Djurgården, i Judarskogen och i parker i innerstaden. Deltagarantalet i Stockholms stad har i snitt varit 10-15 deltagare. Naturskyddsföreningen håller än idag guidningar inom ramen för projektet.

Resultat

Vandringarna har fått en positiv respons, i synnerhet från deltagarna under de så kallade barnvagnsturerna. Guiderna upplevde att det fanns en efterfrågan på denna typ av aktivitet i Stockholms grönområden.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Naturskyddsföreningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-02-10