Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Badande vid Stockholms strandbad

Indikator TEMA.4.4.6

Indikatorn visar i hur stor utsträckning som stockholmarna utnyttjar strandbaden i Stockholms stad.

Andel invånare som ofta eller ibland badar vid Stockholms stads strandbad under sommarhalvåret

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
35 % (2016).
Utgångsvärde:
33 % (2007).

Kommentar

Precis som tidigare år svarar 9 procent att de ofta brukar bada vid Stockholms stads strandbad. 26 procent svarar att de badar ibland, medan 35 procent svarar att de aldrig gör det. Det har inte skett några större förändringar i frågan sedan föregående undersökning.

Uppdaterad: 2020-06-22