Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till platser för odling

Indikator TEMA.4.4.9

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till platser för odling i sin stadsdel.

Andel invånare som är nöjda med tillgången till platser för odling i sin stadsdel

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
23 % (2016).
Utgångsvärde:
19 % (2013).

Kommentar

Andelen som har svarat att de är nöjda med tillgången till platser för odling är relativt låg totalt för hela staden, där endast 23 procent anser sig vara nöjda. Andelen nöjda har dock ökat något sedan undersökningen senast genomfördes 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23