Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Idébank naturvårdsåtgärder

Tema TEMA.4.10

Nya idébanken med samlade förslag till naturvårdsåtgärder i form av ekologiska förstärkningsåtgärder samt prioriterade skötselförslag.

Syftet med idébanken är att samlat redovisa bearbetade förslag till naturvårdsåtgärder. Dessa kan exempelvis genomföras som förstärkningsåtgärder i planering av stadens mark, av exploateringskontoret som kompensationsåtgärder i enskilda projekt samt av stadsdelsförvaltningarnas parkingenjörer inom ramen för skötseln av stadens natur- och parkmark.

Åtgärdsförslagen består av både nya förslag och påbörjade åtgärder som behöver slutföras eller arbetas mer med. Samtliga syftar till att kvalitetshöja, förstärka och utveckla stadens unika grönblåa struktur, för att öka den biologiska mångfalden, och därigenom säkerställa fungerande ekosystem som tillhandahåller staden ekosystemtjänster.

Detaljutformning bör vidareutvecklas och skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter diskuteras inför varje enskild åtgärd.

Åtgärdskarta

I kartan visas förslag till naturvårdsåtgärder. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Stockholmsövergripande

0

Pågående
Friställning och föryngring av ek

Pågående

Stockholmsövergripande

Stockholmsövergripande

1

Pågående
Tillförsel av död ved och ris

Pågående

Stockholmsövergripande

Stockholmsövergripande

2

Förslag till åtgärd
Uppsättning av tornseglarholkar

Förslag till åtgärd

Stockholmsövergripande

Stockholms ornitologiska förening

Stockholmsövergripande

3

Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett

Förslag till åtgärd

Stockholmsövergripande

Stockholmsövergripande

4

Förslag till åtgärd
Skapa stenrösen

Förslag till åtgärd

Stockholmsövergripande

Stockholmsövergripande

5

Förslag till åtgärd
Adoptera vilda vägkanter

Förslag till åtgärd

Stockholmsövergripande

Stockholmsövergripande

6

Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator

Genomförd

Stockholmsövergripande

2017

SL

Stockholmsövergripande

7

Förslag till åtgärd
Ersätt asfalt med armerat gräs

Förslag till åtgärd

Stockholmsövergripande

Stockholmsövergripande

8

Förslag till åtgärd
Vegetationsklädda belysningsstolpar

Förslag till åtgärd

Stockholmsövergripande

Bromma

9

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Bromma

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Bromma

10

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Bromma

Bromma

11

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Bromma

Bromma

12

Förslag till åtgärd
Ålstensskogen - restaurering av kärr

Förslag till åtgärd

Bromma

Bromma

13

Förslag till åtgärd
Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"

Förslag till åtgärd

Bromma

Bromma

14

Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Förslag till åtgärd

Bromma

Bromma

15

Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel

Förslag till åtgärd

Bromma

Bromma

16

Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Bromma

Bromma

17

Förslag till åtgärd
Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Bromma

Enskede-Årsta-Vantör

18

Förslag till åtgärd
Natur- och rekreationsåtgärder i Rågsveds naturreservat

Förslag till åtgärd

Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantör

19

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Enskede-Årsta-Vantör

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Farsta

20

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Magelungens strand

Förslag till åtgärd

Farsta

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Farsta

21

Förslag till åtgärd
Skönstaholmsfältet utvecklingsområde

Förslag till åtgärd

Farsta

Farsta

22

Förslag till åtgärd
Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken

Förslag till åtgärd

Farsta

Farsta

23

Förslag till åtgärd
Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde

Förslag till åtgärd

Farsta

Farsta

24

Förslag till åtgärd
Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen

Förslag till åtgärd

Farsta

Farsta

25

Förslag till åtgärd
Högdalstopparna naturutvecklingsområde

Förslag till åtgärd

Farsta

Rinkeby-Kista

26

Pågående
Järva naturutvecklingsområde

Pågående

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista

27

Pågående
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar

Pågående

Rinkeby-Kista

Exploateringskontoret

Rinkeby-Kista

28

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Akallavägen

Förslag till åtgärd

Rinkeby-Kista

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Rinkeby-Kista

29

Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen

Förslag till åtgärd

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista

30

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken

Förslag till åtgärd

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista

31

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm Hägerstalund

Förslag till åtgärd

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista

32

Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm öster om Akallavägen

Förslag till åtgärd

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista

33

Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Förslag till åtgärd

Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista

34

Förslag till åtgärd
Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk

Förslag till åtgärd

Rinkeby-Kista

Skarpnäck

35

Planerad
Bagarmossen - bostadsnära grönkompensation

Planerad

Skarpnäck

Exploateringskontoret, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Skarpnäck

36

Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Förslag till åtgärd

Skarpnäck

Skarpnäck

37

Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Förslag till åtgärd

Skarpnäck

Skarpnäck

38

Förslag till åtgärd
Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm

Förslag till åtgärd

Skarpnäck

Skarpnäck

39

Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP

Förslag till åtgärd

Skarpnäck

Skarpnäck

40

Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola

Förslag till åtgärd

Skarpnäck

Södermalm

41

Förslag till åtgärd
Återskapa groddammar på Årsta holmar

Förslag till åtgärd

Södermalm

Älvsjö

42

Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö

Förslag till åtgärd

Älvsjö

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret

Älvsjö

43

Förslag till åtgärd
Östra Älvsjöskogen - ny groddamm

Förslag till åtgärd

Älvsjö

Älvsjö

44

Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden

Förslag till åtgärd

Älvsjö

Älvsjö

45

Förslag till åtgärd
Örby - nya groddammar vid Råbyvägen

Förslag till åtgärd

Älvsjö

Älvsjö

46

Förslag till åtgärd
Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen

Förslag till åtgärd

Älvsjö

Älvsjö

47

Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm

Förslag till åtgärd

Älvsjö

Östermalm

48

Pågående
Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde

Pågående

Östermalm

Fortifikationsverket, Försvaret, Trafikkontoret

Östermalm

49

Förslag till åtgärd
Rosendal - groddammar

Förslag till åtgärd

Östermalm

Kungl. Djurgårdens Förvaltning

Östermalm

50

Förslag till åtgärd
Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage

Förslag till åtgärd

Östermalm

Tema