Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk

Åtgärd TEMA.4.10.19

Det som ibland kallas för Ärvinge träsk är området väster om kista kolonilotter i södra delen av Igelbäckens kulturreservat, på norrsidan om Igelbäcken. Området har liksom Skogvaktarkärret goda förutsättningar för skapandet av nya groddammar. Nya dammar här skulle öka förutsättningarna för spridningen av groddjur mellan Skogvaktarkärret och Hästa groddamm.

Förslaget har funnits sedan det togs upp inom ramen Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) år 2003. Åtgärden är ännu aktuell, och kan förslagsvis göras som kompensationsåtgärd i samband med tillkomst av ny gångväg - Rinkebystråket, strax söder om lokalen.

De öppna området som utgör "Ärvinge träsk" bör även hävdas kontinuerligt för att minska igenväxningen och samtidigt gynna hävdgynnad flora.