Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Landskap och biotoper

Tema TEMA.4.1

Stockholm består av en mosaik av olika markanvändningar, från det helt hårdgjorda till det helt gröna. En sammanhängande grönstruktur tillåter staden att hänga ihop både funktionellt och rumsligt, så att djur, växter och människor kan sprida sig.

Stockholmarna har en för storstäder unik tillgång till variationsrik och ekologiskt kvalitativ naturmark, mycket tack vara den grönstruktur som sträcker sig från Stockholmsregionens landsbygd in mot stadens centrum. Regionens gröna kilar är mycket ovanliga för en huvudstad och gör att avståndet mellan stad och natur sällan känns långt. Förutom parker, skogar, sjöar och vattendrag, rymmer kilarna biologisk mångfald, kulturhistoria och miljöer som i flera avseenden är världsunika.
Staden har kartlagt ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) inom Stockholm, som knyter an till de regionala gröna kilarna. ESBO-områdena är uppdelade i tre typer av ekologiska funktioner: kärnområden, spridningszoner och livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Tema

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-04-12
Tema