Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Artrika gräsmarker

Ängsflora
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.4.1.4

Artrika slåtterängar och betesmarker är idag ovanliga. I Stockholm finns de främst i naturreservaten, som har en anpassad skötsel. Här kan du ännu träffa på sällsynta växter som backsippa eller solvända.

Artrika ängsmarker är en av de mest hotade naturtyperna i landet. I Stockholm finns omkring 2 000 hektar öppen gräsmark, vilken utgör drygt 9% av stadens yta. En mycket liten del av gräsmarkerna har ännu kvar en vild, artrik ängsflora, som en rest av det gamla jordbrukslandskapet. De betesdjur och den slåtter som en gång skapade blomstrande hagar och ängar är idag en bristvara; vi hittar blomstermarkerna främst i stadens skyddade naturområden, som har en anpassad skötsel.

I de moderna välgödslade och klippta gräsmattorna trivs väldigt få ängsväxter. Exempel på numera sällsynta arter som ännu påträffas i Stockholm är korskovall, backsippa, jungfrulin, darrgräs och solvända. Dessa växter gynnas av traditionell hävd, det vill säga att man slår gräset årligen och tar upp höet eller låter får och kor beta. I de artrika ängsmarkerna trivs även en mångfald fjärilar, bin och andra insekter. Vissa fåglar är också beroende av hävdade gräsmarker för sin häckning, till exempel ängspiplärka och sånglärka, som numera är rödlistade i landet.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförs kontinuerligt
Stödodling på Skansen

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Skansen

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Högdalstopparna - rikare ängsflora

Genomförd

Fysiska åtgärder

2006

Exploateringskontoret

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Ny park på Vårbergstoppen

Pågående

Fysiska åtgärder

2021

Skötselåtgärder

3

Genomförs kontinuerligt
Traditionell ängsskötsel i Nackareservatet

Genomförs kontinuerligt

Skötselåtgärder

Fastighetskontoret

Skötselåtgärder

4

Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Björklunds hage

Genomförs kontinuerligt

Skötselåtgärder

Skötselåtgärder

5

Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Grimsta enebacke

Genomförs kontinuerligt

Skötselåtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Skötselåtgärder

6

Pågående
Järva naturutvecklingsområde

Pågående

Skötselåtgärder

Skötselåtgärder

7

Pågående
Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde

Pågående

Skötselåtgärder

Fortifikationsverket, Försvaret, Trafikkontoret

Skötselåtgärder

8

Förslag till åtgärd
Högdalstopparna naturutvecklingsområde

Förslag till åtgärd

Skötselåtgärder

Skötselåtgärder

9

Förslag till åtgärd
Adoptera vilda vägkanter

Förslag till åtgärd

Skötselåtgärder