Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel öppen naturmark

Indikator TEMA.4.1.4.1

Indikatorn följer utvecklingen för öppen mark i kommunen. Huvudklassen "öppen mark" i stadens biotopdatabas omfattar olika typer av ängs- och hagmark, gräsmattor, odlingsmark och mark med naturliga stenar, hällar eller block. Inslaget av träd och buskar är högst 10%.

Andel av kommunens totala yta som utgörs av öppen mark.

Datakälla: Miljöförvaltningen: Databas för Stockholms biotoper 2009, samt reviderad databas för Stockholms biotoper år 1998.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 1998.
Senaste värdet:
9,3 % (2009).
Utgångsvärde:
9,6 % (1998).

Kommentar

Förändringsanalysen visar att stadens totala naturlika öppna yta minskat under perioden 1998-2009 med 58 hektar, vilket motsvarar en minskning på knappt 3% av den totala mängden öppen mark år 1998. Andelen öppen mark av stadens totala yta har minskat med 0,3 procentenheter. Det mesta av förändringen bedöms bero på en ökning av bebyggd och hårdgjord mark, och framför allt gäller minskningen gräsmark av liten ekologisk betydelse.

Uppdaterad: 2016-02-09