Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Jätteeken Fiskartorpseken

Artikel TEMA.4.1.5.

Fiskartorpseken eller Karl XI:s ek växer strax norr om Husarviken intill Karl XI:s fiskarstuga. Eken började växa på platsen ungefär samtidigt som stugan byggdes och har delvis växt in i fasaden och är idag omkring 335 år gammal. Den närbelägna Lyells ek blev 1835 tillsammans Fiskartorpseken ett viktigt landmärke för den skotske geologen Charles Lyell i samband med beräknar av den så kallade vattuminskningen, det man kallar numera postglaciala landhöjningen.

Trädet är förtecknad som naturminne nr 678 i Sernanders ”Stockholmstraktens natur- och kulturminnen” från 1935. Jätteeken har dock inte förklarats som naturminne enligt Miljöbalken. Miljöförvaltningen avser inte att driva förklarandet utav naturminnen särskilt, däremot bör en viss skötsel utav naturminnena ske så att dessa förblir skyddsvärda och synliga för allmänheten. Till exempelvis bör slyröjning ske och i flera fall är det aktuellt att skylta upp och informera om objekten gentemot allmänheten. Trädet står inom Nationalstadsparken och har därmed ett särskilt skydd i Miljöbalken.

Uppdaterad: 2016-02-22